Obsah

Bydlení

V současné době bydlí veškeré obyvatelstvo v rodinných domech a tuto koncepci by chtěla obec i nadále rozvíjet.
Veškerá nová zástavba je navržena výhradně formou rodinného bydlení, je uvažováno, že cca 30% může být dvoubytových. Při výstavbě bude kladen důraz na použití tradičních materiálu jako je dřevo, kámen a vápno- cementové omítky. Jako krytina se doporučuje břidlice, nebo keramická taška.

Doprava
Dopravní obslužnost zajišťují dva autodopravci - Veolia a.s. a Trans Star Litovel. Autobusová doprava je začleněna do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje - zóna 101. Po 20 min pěší chůze lze využít vlakového spojení z nádraží Šternberk.
Viz. jízdní řády.

Škola
Budova školy byla postavena v roce 1927 a jako škola I. stupně sloužila do roku 1975. 
Po rekonstrukci zde n. p. Chronotechna Šternberk zřídila závodní mateřskou školku, kterou dnes provozuje obec Lužice. Internetové stránky (ZDE)

Kultura
Standardními událostmi společenského života jsou v letním období Kácení máje, Dětský den, Rozloučení s prázdninami a zábavy pod širým nebem pořádané fotbalovým klubem FC Lužice a SDH Lužice. Od roku 2004 se v pořádá každoročně Maškarní ples a Dětský karneval.

Z folklórních tradic se v obci Lužice udržel starý náboženský zvyk "klapání" , kdy lužičtí chlapci nahrazují klapáním zvonění zvonu. Mládež se zapojuje i do zvyků vánočních (Mikuláš, Čert a andělé).

Z kulturních tradic v obci zůstala místní knihovna v I. patře budovy Obecního úřadu Lužice. V současné době čítá cca 2.000 svazků rozličné literatury pro děti a dospělé. Na čtenáře se těší knihovnice každé úterý od 18,00 do 19,30 hodin.

Osobnosti
Světově uznávaný zápasník Gustav Frištenský byl spolu s bratrem Františkem majitel statku (po knížeti Lichnštejnovi) až do roku 1938.

Gustav Frištenský měl za své pětileté amatérské činnosti jedinečné, dosud nikým nepřekonané výkony a úspěchy. Říkává se, že ten nebo onen umělec šel po stupních nahoru. Měl-li však někdo úspěchy rychlejší, říkává se, že to bral hned přes čtyři schody. Výkony Frištenského v težké atletice byly již od jeho začátku takového vzestupu, že se muže říci: "On to nebral přes čtyři schody, ale hned přes celá poschodí!"

Sport
V obci je vybudováno fotbalové hřiště, které má odpovídající parametry, tribunu, šatny a klubovnu. Toto hřiště spravuje fotbalový klub FC Lužice (www stránky ZDE). Ke stolnímu tenisu apod. sálovým sportům je využívána rekonstruovaná tělocvična v budově Obecního úřadu.