Obsah

Výuková zahrada MŠ Lužice

V rámci projektu „Výuková zahrada MŠ Lužice“ došlo v naší mateřské škole k revitalizaci zahrady za účelem vytvoření zahrady pro trávení volného času dětí mateřské školy, výuce zahradnických prací a pozorování přírodních dějů. Realizace projektu umožní dětem se seznámit s přírodními procesy a živočichy zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí. Děti si osvojí nové vědomosti a dovednosti z oblasti živé i neživé přírody, prohloubí svůj pozitivní vztah k okolnímu prostředí a k ochraně živočichů a rostlin žijících v jejich těsné blízkosti. V neposlední řadě probudí v dětech zodpovědnost za vlastní chování vůči přírodě, ekologické a ekonomické šetření přírodními zdroji a udržitelný rozvoj. 

Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí byly pořízeny nejrůznější prvky, jako např. mlhoviště, školní tabule do zahrady, vyvýšené záhony, lavičky, přístřešek z přírodního materiálu a řada jiných. V rámci vybudování přírodní zahrady byly rovněž vysázeny nové keře, stromy a rostliny. Projekt apeluje na ekologické a ekonomické šetření s přírodními zdroji, recyklaci a udržitelný rozvoj. Všechny prvky přírodní zahrady jsou plně využívány jak dětmi, tak pedagogy, ke hrám a vzdělávání při pobytu venku.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

publicita

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

 

Fotodokumentace

fotofotofotofoto
fotofotofotofotofoto

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

Video ze slavnostního otevření